Tag Archives: Sát Thủ

Class Sát Thủ

Sát Thủ Thích khách cận thân, giỏi ngụy trang, tấn công kì dị, rất linh hoạt trong chiến đấu, ra đòn cuối cùng kết liễu đích suy nhược. Ưu điểm: Linh hoạt trong chiến đấu. Nhược điểm: Không giỏi đi 1 mình. Vũ khí: song kiếm. Kỹ năng: Chúc các bạn chơi game vui vẻ !!