Tag Archives: Pháp Sư

Class Pháp Sư

Pháp Sư Mang thân phận cao quý, phóng pháp thuật ảo diệu, lực sát thương cực lớn, không giỏi đi một mình. Ưu điểm: Sát thương cao, nhiều kỹ năng tấn công tập thể. Nhược điểm: Phòng thủ yếu, HP yếu. Vũ khí: Quyền trượng. Kỹ năng: Chúc các bạn chơi game vui vẻ !!