Tag Archives: Đấu Sĩ

Class Đấu Sĩ

Đấu sĩ Có thể một mình xông pha vào nguy hiểm, với khả năng thủ siêu cấp, tạo nhiều cơ hội tấn công cho đồng đội. Ưu điểm: Phòng thủ, HP cao, nhiều kỹ năng khống chế và phản hồi sát thương. Nhược điểm: Cận chiến, phục hồi thể lực châm. Vũ khí: Kiếm Kỹ năng: Chúc các bạn […]